CV

CV Paul Mestrom

Haagsittarderweg 11

6132SV Sittard

mobiel: +31653969216

email: paul@paulmestrom.nl

 

Geboortedatum en -plaats: 13 juli 1953, Maasbracht (NL)

 

Muzikale duizendpoot zoekt uitdaging!

 

Doelstelling 

Ik wil werkzaam zijn als docent muziek aan een school voor middelbaar of hoger onderwijs, of als docent muziektheorie, solfège/gehoor en/of koordirectie aan een academie of hogeschool voor muziek of conservatorium.

Door mijn grote ervaring als dirigent en mijn passie voor dat vak kan ik mijn leerlingen instrueren en inspireren, zodat ook zij op verantwoorde en bezielende wijze leiding kunnen geven aan een groep zangers. Ook kan ik, door het inzetten van mijn lange werkervaring als leraar in het basisonderwijs, als muziekdocent aan een PABO een wezenlijke bijdrage leveren aan de muzikale ontwikkeling van toekomstige leraren aan basisscholen, die daardoor aan hun leerlingen later op een verantwoorde en bezielende wijze muziekonderwijs kunnen geven. Ik wil graag mijn passie en bezieling voor muziek doorgeven aan anderen en op deze manier een wezenlijke bijdrage leveren voor het behoud van en het levend houden van het culturele erfgoed.

Door mijn passie voor muziek in het algemeen en koormuziek in het bijzonder ben ik in staat om deze passie en ook technische en muzikale vaardigheden over te dragen aan zowel aspirant-koordirigenten als ook aan koorzangers.

                                              

Opleiding

 

Praktijkdiploma Koordirectie. Afgestudeerd in juni 2005; Conservatorium Maastricht.

Schoolmuziek-B (1e graads onderwijsbevoegdheid), afgestudeerd in 1978; bijvakken: zang, piano, blokfluit, Gregoriaans, Gehoor/ Solfège, Contrapunt, harmonieleer. Conservatorium Maastricht.

HBS-B diploma (Roermond, Bisschoppelijk College; 1970)

 Vakgerichte cursussen 

Workshops koordirectie

Cursus geluids- en opnametechniek aan de Yamaha muziekschool te Roermond.

 Werkervaring.

1972-2012     Docent I.V.M./ blokfluit, klarinet, saxofoon, theorie, Stichting Kreato, Thorn

Het aanleren van de eerste muzikale vaardigheden aan jonge kinderen (7-9 jaar), het aanleren van vaardigheden op bovengenoemde instrumenten en het begeleiden van leerlingen op weg naar muziekexamens, zowel in de theoretische als ook de praktische aspecten van het muziek beoefenen. Ook ben ik daar actief in het met behulp van de computer opzetten en ontwikkelen van nieuwe methodieken als ook in de praktische uitwerking voor wat betreft opmaak en vormgeving hiervan. Resultaat hiervan is o.a. de totstandkoming van een zesdelige muziekmethode die door alle collega-docenten in het werkgebied van Kreato wordt gebruikt. Ook heb ik jarenlang de leiding gehad over speelgroepen en ensembles met diverse samenstellingen, waarvoor ik ook vaak zelf arrangementen maakte.

2002-2009       Docent Koordirectie, Theorie, Algemene Muziekleer en Solfège; Kreato Hogeschool;  Academie voor Muziek te Thorn

Aan deze hogeschool werkte ik als docent in de bovengenoemde vakken aan de Meerjarige Dirigenten Opleiding voor amateur-assistent dirigenten en daarboven als hoofdvakdocent koordirectie voor het Praktijkdiploma (bachelor).

Ook had ik de muzikale verantwoording voor het Academiekoor.

2009-2012      Consulent Digitalisering, Stichting Kreato, Thorn

Ik had als taak om bezig te zijn met alles wat met muziek en computer te maken heeft. Digitaliseren en ontwikkelen van leergangen, examens, theoriecursussen etc. etc. Ook had ik zorg voor het onderhouden van de website en waren we met een aantal mensen bezig om revolutionaire software te ontwikkelen zodat het voor kinderen mogelijk zou zijn om op een speelse manier thuis via Internet muzikale basisvaardigheden op het gebied van solfège, gehoor en ritmische en melodische vorming thuis te oefenen.

Helaas is door het faillisement van Kreato e.e.a. niet tot ontwikkeling gekomen.

1981-heden     Vakleerkracht Muziek, diverse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Venlo.

Het geven van muzieklessen in het reguliere basisonderwijs, met als doel het aanleren van bepaalde basisvaardigheden die in de kerndoelen van de desbetreffende onderwijsinstituten staan omschreven en waarbij de nadruk vooral ligt op het aanleren van liedrepertoire en het bevorderen van een goed en gezond stemgebruik.

1974-heden     Koordirigent, diverse koren in de provincie Limburg.

Het muzikaal leiding geven aan gemengde, mannen-, vrouwen-, jongeren- en kinderkoren. Het leiden van de wekelijkse repetities en het geven van uitvoeringen met deze ensembles.

Zo heb ik o.a. de leiding (gehad) van:

1980-2002:het Heerder Mannen Koor te Maastricht

1982-1992: gemengd kerkelijk zangkoor “Cantate” te Brunssum

1984-2002: oprichter en leider van vocal-group “Cantando”, een ensemble van 5 mannen in Heer/ Maastricht, waarvoor ik ook de meeste arrangementen zelf maakte.

1992-2001: gemengd kerkelijk zangkoor “St. Martinus” te Vlodrop

1993-1995: Gemengd Koor Vivace te Weert (repetitor)

1995-2006: het “Limburgs Project Koor”. Met dit koor maakte ik diverse concertreizen o.a naar de USA, Tsjechië en Ierland.

2001-2008: gemengd koor “Canto Lirico” te Heel. Ook met dit koor maakte ik een mooie concertreis door de USA in 2000.

Incidenteel: de Beeker Liedertafel te Beek;

Incidenteel: het Chèvremonts Mannenkoor te Kerkrade

Vanaf jan 2006 t/m juni 2008: gemengd koor “Caecilia” te Tegelen

augustus 2008-heden dirigent van het Mannenkoor Geulle

januari 2009-heden dirigent Mannenkoor Caecilia Gulpen.

Augustus 2007-2009 dirigent van gemengd koor Chorale te Valkenburg

ad-hoc dirigent van diverse andere koren, ook vrouwen- en kinderkoren, close-harmony groepen etc.

Nevenactiviteiten:

Het luisteren naar muziek en het bezig zijn met en luisteren naar kwaliteitsaudioapparatuur (high-end) en het ontwerpen, bouwen en verbeteren van hoogwaardige luidsprekersystemen en ook andere audioapparatuur.

Het in- en verkopen van audiofiele geluidsapparatuur; apparatuur waarmee intense muziekbeleving mogelijk is.

Het maken van geluidsopnames met hoogwaardige opnameapparatuur van diverse vocale en instrumentale ensembles, het digitaal editen en op CD zetten van deze opnames.

Het maken en onderhouden van websites voor diverse instanties en verenigingen.

Het zingen in het Kamerkoor Maastricht dat onder leiding staat van mijn oud-docent koordirectie: Ludo Claesen

Het (incidenteel) zingen als 2e tenor bij het Königliches Männerquartett Eupen (B)

Het oprichten van een professioneel euregionaal ensemble, genaamd Chant-Eur, waarmee ik koorprojecten wil gaan uitvoeren in de Euregio met professionele (en zeer goede amateur-)zangers en instrumentalisten.

Vaardigheden:

Muzikaal:        Het leiden, dirigeren, inspireren en coachen van koren op zowel amateur- als ook professioneel niveau.

Redelijk virtuoze blokfluitist.

                        Bedreven in het maken van arrangementen voor uiteenlopende vocale en instrumentale groepen.

                        Componeren van (vooral) vocale muziek.

                        Ik beschik over een zeer goede zangstem (tenor/hoge bariton)

                        Het maken van repetitie-cd’s van allerlei werken voor koren, zodat zij daarmee sneller muziek kunnen instuderen en er meer effectieve repetitietijd overblijft.

Computer:      Het bezig zijn met alle aspecten van de computer. Vooral ben ik geïnteresseerd in de combinatie computer/muziek en in de hardwarematige kant van de computer. (monteren en demonteren van een computersysteem is voor mij geen enkel probleem) 

Veel ervaring heb ik met programma’s als Cubase, Cakewalk en Logic (sequencers), Sibelius, Encore en Capella (muzieknotatieprogramma’s) en Steinberg Wavelab en Adobe Audition (audio-editing). Ook werk ik natuurlijk veel met Microsoft Office, Works en Internet Explorer, Frontpage en Publisher en op de Mac met Garageband en Pages.

Talen:              Engels en Duits spreek ik beide vloeiend.

Diversen:        Rijbewijs A, BE

Website:          www.paulmestrom.nl

 

© Paul Mestrom 2017